Десет етични правила на Credissimo

Вземи пари сега

С „Десетте етични правила“ Credissimo показва твърдата си позиция за спазване на етичните норми и добри бизнес практики на пазара на онлайн кредитирането. Те са залегнали в основата на нашата политика на ясни правила и прозрачност, справедливи условия на пазара и ангажираност към потребителите на продуктите за бързо кредитиране.