Лични данни и конфиденциалност

Кредисимо защитава личните ти данни.
Вземи пари сега

Акционерно дружество „Кредисимо“, ЕИК 175330437, със седалище и адрес на управление в гр.София, р-н „Триадица“, бул.“Витоша“ № 146, Бизнес център „България“, сгр.А, в качеството на вписан администратор на лични данни в Регистъра на администратори на лични данни, воден от Комисия за защита на личните данни, съгласно Удостоверение № 0039198/14.09.2007 г., извършва обработване на лични данни по следния начин: