С ангажираност към твоето доверие и лоялност

Вземи пари сега

Нашата ангажираност за отговорно кредитиране

Credissimo се отличава на пазара за бързи кредити, заради високите стандарти и качество, които спазва. Услугите ни са съобразени с нуждите на потребителя и му позволяват да има пълен контрол над парите си. Ангажираността ни към Етичния кодекс на търговска политика гарантират спазването на добрите практики за ясно и прозрачно кредитиране.

Изтегли принципите на отговорно кредитиране!